E K O N O M I J A

 

 

NORVEŠKA POSJEDUJE DRUGI U SVIJETU NAJVIŠI BRUTO NACIONALNI DOHODAK PO STANOVNIKU I PET GODINA ZAREDOM JE PRVA PO RAZVOJU LJUDSKOG DRUŠTVA. TROŠKOVI ŽIVOTA SU VIŠI ZA TRIDESET PROCENATA U ODNOSU NA SAD I DVADESET I PET U ODNOSU NA VELIKU BRITANIJU. NORVEŠKA EKONOMIJA JE PREDSTAVNIK MIJEŠANE EKONOMIJE, KOJA PREDSTAVLJA KOMBINACIJU SLOBODNOG TRŽIŠTA I VELIKOG DRŽAVNOG VLASNIŠTVA. DRŽAVA KONTROLIŠE KLJUČNA EKONOMSKA PODRUČJA, KAO ŠTO SU NAFTNI SEKTOR (STATOILHIDRO), HIDROELEKTRIČNU PROIZVODNJU ENERGIJE (STATKRAFT), PROIZVODNJU ALUMNIJUMA (NORSKHIDRO), NAJVEĆU NORVEŠKU BANKU (DnB NOR) I TELEKOMUNIKACIJE (TELENOR). VLADA TAKOĐE KONTROLIŠE OKO TRIDESET POSTO PRIJAVLJENIH KOMPANIJA KAO I VAZDUHOPLOVNU KOMPANIJU (SAS).

NORVEŠKA JE VEOMA BOGATA PRIRODNIM RESURSIMA KAO ŠTO SU NAFTA, HIDROPOTENCIJAL, RIBLJI FOND I RUDE. NORVEŠKA ODRŽAVA JEDAN OD NAJVIŠIH STANDARDA ŽIVLJENJA U SVIJETU DIJELOM ZAHVALJUJUĆI ČINJENICI DA IMA VELIKU KOLIČINU PRIRODNIH RESURSA U ODNOSU NA VELIČINU POPULACIJE.

NORVEŠKA IMA VEOMA NISKU STOPU NEZAPOSLENOSTI, TRENUTNO ISPOD DVA POSTO (JUN 2007.). PRODUKTIVNOST I PROSJEČNA ZARADA U NORVEŠKOJ SU MEĐU NAJVIŠIMA U SVIJETU. UJEDNAČAVANJE VRIJEDNOSTI U NORVEŠKOM DRUŠTVU JE DOVELO DO TOGA DA JE RAZLIKA U ZARADI IZMEĐU NAJNIŽE PLAĆENOG RADNIKA I PREDSJEDNIKA IZVRŠNOG ODBORA VEOMA MALA ZA RAZLIKU OD DRUGIH ZAPADNIH EKONOMIJA.

U 2006. GODINI NAFTA I PLIN SU ČINILI 58 % IZVOZA. SAMO RUSIJA I SAUDIJSKA ARABIJA IZVOZE VIŠE NAFTE OD NORVEŠKE. ZAHVALJUJUĆI ČINJENICI DA DIO NOVCA ZARAĐENOG IZVOZOM NAFTE ULAŽE U PENZIONI FOND, NORVEŠKA TRENUTNO IMA NAJVEĆI FOND U EVROPI (300 MILIJARDI DOLARA). PREMA PODACIMA IZ APRILA 2007. NORVEŠKA IMA NAJVEĆE REZERVE KAPITALA PO STANOVNIKU U SVIJETU. PROJEKCIJE POKAZUJU DA ĆE NORVEŠKI PENZIONI FOND POSTATI NAJVEĆI FOND KAPITALA U SVIJETU (800 - 900 MILIJADI DOLARA DO 2017.). I DRUGE NACIONALNE EKONOMIJE KOJE SU BAZIRANE NA PRIRODNIM RESURSIMA (ČILE I RUSIJA) POKUŠAVAJU DA USPOSTAVE SLIČNE FONDOVE. BUDUĆA VISINA FONDA JE TIJESNO VEZANA ZA CIJENU NAFTE I RAZVOJU MEĐUNARODNOG TRŽIŠTA U KOJE FOND ULAŽE SVOJ KAPITAL.

IAKO SU REFERENDUMI (1972. I 1994.) POKAZALI DA NORVEŠKI NAROD ŽELI OSTATI VAN EVROPSKE UNIJE, NORVEŠKA JE SKLOPILA TRGOVINSKI I ŠENGENSKI UGOVOR SA DRŽAVAMA-ČLANICAMA EU. SREDSTVO PLAĆANJA JE NORVEŠKA KRUNA.

HOME   ۩