R E G I J E   I   O P Š T I N E

 

 

NORVEŠKA JE PODIJELJENA NA DEVETNAEST REGIJA, KOJE SE ZOVU FILKERI I 431 OPŠTINU. REGIJA JE ADMINISTRATIVNA VEZA IZMEĐU DRŽAVE I OPŠTINE. NA ČELU SVAKE REGIJE SE NALAZI FILKESMEN KOJEG POSTAVLJA KRALJ.

TRENUTNO SE VODI DEBATA DA SE POSTOJEĆIH 19 FILKERA ZAMIJENI SA PET DO DEVET VEĆIH REGIJA. NEKI OČEKUJU DA ĆE SE TO DESITI DO 2010., DOK DRUGI OČEKUJU DA ĆE SE U POTPUNOSTI UKINUTI.

 

 

 

 

 

 

HOME  ۩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            NORVEŠKE REGIJE