Nacizam

 

 

Nacizam je ideologija koja se zasniva na verovanju u superiornost Arijevske rase, kao dela germanskih naroda.

Tokom Hitlerove vladavine, nacisti su zagovarali uspostavljanje jake, centralizovane vlade pod kontrolom Firera tvrdeć

i da na taj način brane nemački narod (uključujući i Nemce izvan Nemačke) od komunizma i takozvane jevrejske zavere.

Konačan cilj nacista bilo je stvaranje homogene, autarhične etničke države koja bi inkorporirala ideje pangermanizma.

Istoričari se često ne slažu oko glavnih ciljeva nacističke partije kao ni oko toga da li se nacizam može smatrati

koherentnom ideologijom. Prvobitni nacional-socijalisti tvrdili su da ne postoji program koji bi ih sputavao

kao i da je njihov cilj odbacivanje postojećeg pogleda na svet. Ipak sa jačanjem Hitlerovog uticaja

i njegovog uspona do najviše funkcije u partijskoj hijerarhiji i statusa partijske ikone, ono što se do

tada smatralo nacističkom ideologijom pretvara se u ideologiju koja je diktirana isključivo Hitlerovim l

ičnim stavovima i interesima - ideologija i njen najviši predstavnik postali su nedeljivi u očima javnosti.

Problem definisanja nacizma kao koherentne ideologije, osim snažnog Hitlerovog ličnog uticaja, dodatno otežava i

 činjenica da se istaknuti funkcioneri Nacističke partije nisu mogli složiti oko stvaranja univerzalne ideologije.

Međutim, ukoliko se nacizmom može smatrati pogled na svet iznet u "Majn kampfu", onda je ovaj pogled na svet

 konzistentan i koherentan, a njegova glavna karakteristika predstavlja koncept istorije kao "rasne borbe"; Führerprinzip;

 anti-semitizam; stigmatizacija judeo-boljševizma i potreba za proširenjem "životnog prostora" Lebensraum na račun Sovjetskog saveza. Suštinska osnova nacizma temelji se na tvrdnji da je nemački narod napadnut i da mora da se ujedini, disciplinuje i da bude

spreman na žrtve (pod nacističkim vođstvom) kako bi odneo pobedu nad zločinačkom "Jevrejskom zaverom" da se

pokori nemački narod.

 

naslovna strana<<