Odbojka je :

1. Individualna igra
2. Kolektivni sport
3. Rekreacija