KANADA

Kanada je površinom od 9 984 670 km² druga zemlja na svijetu. Nalazi se na sjeveru sjevernoameričkog kontinenta, graniči sa SAD-om na jugu i sjeveru (Aljaska), na zapadu izlazi na Tihi ocean, a na istoku na Atlantski ocean. Glavni grad Kanade je Ottawa. Toronto je glavno gospodarsko središte. Prema popisu iz 2001. ima 30 007 094 stanovnika (3.3 na km²)Kanada je nastala kao unija britanskih kolonija na sjevernoameričkom kontinentu. Kao federalna unija sa statusom dominiona sastoji se od deset provincija i tri teritorija. Kanada je 1867. na miran način dobila samostalnost od Ujedinjenog Kraljevstva.Kanada je parlamentarna demokracija i ustavna monarhija sa kraljicom Elizabetom II. kao monarhom. Kanada je multikulturalna država sa dva službena jezika: engleskim i francuskim. Kanada je jedna od zemalja sa najrazvijenijim gospodarstvom. Temelj gospodarstva čine velika prirodna bogatstva i trgovina posebice sa SAD-om u sklopu NAFTA-e. Kanada je članica G8 i NATO-a.


 

Istorija     Geografija     Privreda     Stanovništvo     Galerija     Kviz

 

 

  "Znanje.org" ne odgovaraza sadrzaj pojedinacnih stranica.