Pocetni polozaj                                                         Objekat je na zamlji

Gravitacija je jedna od četiri fundamentalnih interakcija. Ona se manifestira kao privlačna sila između svih tijela koja imaju masu. Sila gravitacije između tijela masa \mathbf{}m_1 i \mathbf{}m_2 iznosi

\mathbf{F}_g(\mathbf{r_{12}})=-G \frac{m_1m_2}{r_{12}^3} \mathbf{r_{12}}