Pritisak

Pritisak u lijevom sudu povecava nivo vode u desnom sudu.

 

Smanjenje tog pritiska uslovljava opadanje nivoa vode u desnom sudu.

 

Pritisak (p) se, posve općenito, definiše kao omjer sile (F) i površine (S) na koju ta sila djeluje pod pravim uglom. Možemo pisati:.

Proizlazi da je mjerna jedinica za pritisak njutn po metru kvadratnom (N/m2). Ta izvedena mjerna jedinica se kraće naziva paskal (Pa).