Tim problemom su se bavili mogi danas cuveni astronomi, ali je resenje nasao opticar Dzon Dodland (1706-1761) 1758. Resenje je bilo u objektivu od slozenog sociva koje se pravi od rasipnog i sabirnog sociva a koji zajedno daju sabirno socivo. Sem toga sociva se prave od kron i od flint stakla, posto ove dve vrste stakla razlicito prelamaju svetlosne zrake. Tako je nastao ahromatski objektiv.