Konkavno sferno ogledalo

 

Konkavno sferno ogledalo ima refleksioni sloj na unutrašnjoj strani sferne površine.

Osnovni elementi konkavnog sfernog ogledala su:

1. Centar krivine (C) je centar sferne površine.

2. Radijus krivine je poluprečnik sferne površine (CT).

3. Glavna optička osa (TF) je osa simetrije sferne površine.

4. Tjeme ogledala (T) je tačka presjeka glavne optičke ose i sferne površine.

5. Žiža (F) ili fokus je tačka presjeka reflektovanih paraksijalnih zraka i glavne optičke ose.

  -Paraksijalne zrake čini uzak snop zraka koje su paralelne sa glavnom optičkom osom.

 

Karakteristični zraci konkavnog sfernog ogledala su:

(I) Upadni paraksijalni zrak (1) reflektuje se kroz žižu.

(II) Upadni zrak koji pada u tjeme ogledala (2) reflektuje se pod uglom koji je jednak upadnom.

(III) Upadni zrak koji prolazi kroz centar krivine (3) reflektuje se istom putanjom.

(IV) Upadni zrak koji pada kroz žižu (4) reflektuje se paralelno sa glavnom optičkom osom.

vidi animaciju

 

Lik predmeta koji se nalazi iza centra krivine konkavnog ogledala je stvaran, umanjen i obrnut.

vidi animaciju

Lik predmeta koji se nalazi u centru krivine konkavnog ogledala je stvaran, iste veličine kao predmet i obrnut.

vidi animaciju

Like predmeta koji se nalazi između centra krivine i žiže onkavnog ogledala je stvaran, uvećan i obrnut.

vidi animaciju

Lik predmeta koji se nalazi između žiže i tjemena konkavnog ogledala je imaginaran, uspravan i uvećan.

vidi animaciju

 

Autor: Aleksandar Lukić IV3

 

    "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.