Elektricno kolo
Naizmjenicna struja

  Prekidač zatvoren Prekidač otvoren