Elektricno kolo
Naizmjenicna struja - Paralelna veza otpornika

Struja I = I1 + I2. Ako su otpornici isti I1 = I2 = I/2 Prekidač zatvoren Prekidač otvoren
struja I se dijeli na struju I1 i I2