FIZIKA

 

Gravitacija

 

1) Gravitacione sile

2) Gravitacione sile tijela koja nisu sfernog oblika

3) Gravitaciono polje

4) Jačina gravitacionog polja

5) Gravitaciono ubrzanje

    "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.