Beč (nem. Wien) je glavni grad i ujedno jedna od saveznih država Austrije, sa 1.512.000. stanovnika. Jedan je od najlepših gradova u Evropi.

Nalazi se na raskršću putnih pravaca sever-jug, povezujući Baltik sa Jadranom, i zapad-istok, povezujući Zapadnu Evropu sa Balkanom. Grad dostiže svoj vrhunac krajem XIX veka, kada sa 2.200.000 stanovnika predstavlja prvi južno-nemački grad, kulturno središte, rečnu luku, industrijski i trgovinski centar povezan sa češkim, mađarskim i južnoslovenskim zemljama. Beč se nalazi na reci Dunav u koji se uliva istoimena reka (Vin).

Posle perioda pada, usled dva svetska rata i okupacije grada od strane savezničkih snaga do 1955, Beč ponovo preuzima stare funkcije - trgovinskog centra koji je u dobrim odnosima sa istočnoevropskim zemljama, zemlja azila, univerzitetskog, kulturnog i turističkog centra, koji ugošćava učesnike međunarodnih konferencija i kongresa, sa raznovrsnom industrijom (elektrotehnika, mašinstvo, prehrana, metalurgija, konfekcija, hemija, tekstil, drvo i papir).

Trenutno se u njemu nalazi petina austrijskog stanovništva. Centar Beča je čuveni Ring, deo grada koji je svoj urbanistički izgled dobio za vrijeme vladavine cara Franje Josifa. Njegova ideja je bila da se jednim bulevarom odvoji centar grada ili Innere Stadt sa svojim palatama, pozorištma i radnjama od perifernih dijelova. Ring je u stvari samo jedna od 23 oblasti, koliko ih Beč ima. Užem Beču pripada 9 oblasti, a ostale obuhvataju i predgrađa.

Na mnogim kartama sveta ime austrijske prestonice je Vienna ili Wien. Germanska reč Vienna verovatno dolazi od reči Vedunia, što je bio naziv keltskog naselja koje se nalazilo na mestu današnjeg grada. Vindobona je latinsko ime grada.

Srpska i hrvatska verzija, Beč, potiče od mađarskog jezika: Bécs. Ta reč znači utvrđenje; jedno manje vojvođansko mesto Bač zapravo ima isto ime kao i veliki Beč. U slovenačkom jeziku ovaj grad se zove Dunaj.

<< Home