KVIZ

                                                                 Želim vam puno sreće !!!             

1. Renesansa obuhvata vremensko razdoblje od:

a) 13. do 14. vijeka

b) 14.do 16. vijeka

c) 15.do 16. vijeka