RELIGIJA

 

Islanđani uživaju verske slobode koje su ugrađene u ustav; ipak, crkva i država nisu odvojeni i Crkva Islanda, luteransko telo, je državna crkva. Statistički podaci govore o religioznoj pripadnosti gražđana Islanda 2004. godine:

Preostalih 6,5% su uglavnom podeljeni između većeg broja hrišćanskih denominacija i sekti, uz manje od 1% stanovništva u ne-hrišđanskim verskim organizacijama, uključujući i vrlo malu grupu Asatru sledbenika.

Većina Islanđana je veoma liberalna u verskim shvatanjima, i ne posećuju crkvu redovno