Politika

Brazil je podeljen u 27 federalnih jedinica, 26 država i Federalni distrikt, u kojem se nalazi glavni grad Brazilija.

Savezne drzave:

1.                 Akri

2.                  Alagoajs

3.                  Amapa

4.                 Amazonas

5.                  Baija

6.                  Seara

7.                  Espiritu Santu

8.                  Gojas

9.                  Maranjao

10.              Matu Grosu

11.              Matu Grosu du Sul

12.              Minas Žerais

13.              Para

14.              Paraiba

15.              Parana

16.              Pernambuko

17.              Pjaui

18.              Rio da Žaneiro

19.              Rio Grandi du Norti

20.              Rio Grandi du Sul

21.              Rondonija

22.              Rojama

23.              Santa Katarine

24.              Sau Paulu

25.              Seržipi

26.              Tokantins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home