Stanovništvo

U Brazilu živi 171.853.126 stanovnika, ali je prosečna gustina naseljenosti neravnomerna. Najgušće naseljeni su gradovi Rio de Žaneiro i Sao Paulo, a najmanja gustina naseljenosti karakteriše Amazonsku niziju. U unutrašnjosti, ogromni prostori su gotovo posve nenaseljeni, osim malih izolovanih oaza.

Najveći deo stanovništva čine belci (55%) i to uglavnom potomci Portugalaca, Nemaca, Italijana, Španaca i Poljaka. 38% otpada na mulate koji su dva puta brojniji od mestika i čine glavni deo seljačkog stanovništva. Crnci čine 6% stanovništva, a preostalih 1% otpada na Japance, Arabljane i američke Indijance (Mato Groso i Amazonska nizija). Službeni jezik je portugalski koji su osvajači (konkistadori) iz Portugala ostavili kao jedan od pečata svoje kulture.

Iako je osnovna nastava obavezna, broj nepismenih je vrlo veliki. Univerziteti se nalaze u državama Baija, Resife, Parana , Rio de Žaneiro, Sao Paulo, Minas Žerais i Rio Grandi du Sul.

Socijalni problemi

Severoistočni Brazil, gde postoji velike razlika između prenaseljene obale i potpune koncentracije privrede sa jedne strane i suve unutrašnjošti, gde se umire od gladi i žeđi.

Religija

Gotovo svo brazilsko stanovnistvo pripada Rimokatoličkoj veri (90%). Izuzetak čine nacionalne manjine poput Japanaca koji ostaju verni budizmu ili Indijanaca poznatih po mističnoj i mnogobožačkoj religiji.

U Brazilu nema rasne diskriminacije – vrlo bogatih trgovaca, zemljoposednika i industrijalaca ima i među melezima i crncima. Do pre nekoliko decenija prirodni priraštaj je bio visok preko 30 promila, dok danas natalitet iznosi 20 promila, a mortalitet 35 promila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home