1. Prva boksačka pravila potiču iz :

1. 18-og vijeka

2. 19-og vijeka

3. 20-og vijeka