Istorija

Italija je oblikovala kulturno i društveno okruženje celokupne mediteranske oblasti. Ona je takođe imala veliki uticaj na evropsku kulturu. Značajne kulture i civilizacije postojale su na njenoj teritoriji još u praistoriji. Nakon "Velike Grčke", etrurska civilizacija a posebno Rimsko carstvo, vladali su ovim delom sveta nekoliko vekova. Italija je bila centar filozofije, nauke i umetnosti tokom srednjeg veka i renesanse.

Italija je postala kraljevina 17. marta 1861, kada se najveći deo država sa ovog poluostrva ujedinio pod uticajem kralja Viktora Emanuela II, iz dinastije Savoj, koji je vladao Sardinijom i Pijemontom. Rim je još jednu deceniju ostao pod Papinom vlašću da bi i on postao deo države 20. septembra 1870.

Fašisti su uveli diktaturu 1922, borili se na strani Nemačke u Drugom svetskom ratu i izgubili. Referendum o monarhiji od 2. juna 1946. stvorio je Republiku Italiju.

Italija je otpočetka članica NATO pakta i Evropske Unije.

 

 

Povratak na pocetnu