GEOGRAFSKI POLOŽAJ, VELIČINA I GRANICE

 

  

- Geografski položaj 42 20 - 51 5 (sjever)
4 52 (zapad) - 8 15 (istok)
Francuska ima povoljan geografski položaj pošto izlazi na dva mora: Sredozemno more i Atlantski okean.
- Površina i stanovništvo
547 030 km2 (s Korzikom)
58 978 172 st. (1999)
Francuska je najveća evropska država.
- Granice
Nalazi se između Atlantskog okeana i Sredozemnog mora (oko 3120 km duga obala). Na jugu je od Pirinejskog poluostrva (Španije) odvojena Pirinejima, od Italije i Švajcarske odvajaju je Alpe i Jura, a na sjeverozapadu prema Njemačkoj granica većim dijelom ide rijekom Rajnom, jedino je prema Belgiji otvorena granica (Flandriska vrata-nizija).