PRIVREDA

 

 

Malo ima zemalja na svijetu, u kojima stoji u ravnoteži poljoprivredna i industrijska proizvodnja, izvoz i uvoz dobara, kao što je to u Francuskoj. Sama poljoprivreda daje dovoljno dobara za izdržavanje stanovništva na visokom životnom standardu. Prvo mjesto u proizvodnji pšenice zauzima u zemlji, druga je po proizvodnji pšenice u Evropi, a u svijetu je na šestom mjestu. Drugo mjesto po proizvodnji zauzima krmno bilje za stoku, treće krompir i šećerna repa, dok je na četvrtom mjestu proizvodnja industrijskohg bilja (duvan, hmelj, uljarice, lan, konplje)- ovi proizvodi se manje ili više uvoze dok se pamuk uvozi 100%. Najjačaja je po proizvodnji vina. Francuska izvozi samo 1.5% vina zato što ga sami Francuzi sami jako mnogo piju.Stočarstvo je vrlo razvijeno u Francuskoj te po svom razvoju zauzima šesto mjesto u svijetu -viškova za izvoz ima vrlo malo.

Od ukupnog prostora Francuske je 20% pod šumom ili 1/5 prostora. Ona uvozi fino drvo, a izvozi jamsko drvo. Po ribarstvu je na desetom mjestu na svijetu. Godišnje se ulovi 430 000 tona ribe.
Francuska je prva država u Evropi, a druga u svijetu po proizvodnji željeza. Po proizvodnji čelika u svijetu je na petom mjestu. Po proizvodnji boksita je među prvim u svijetu, a po proizvodnji aluminijuma na trećem mjestu u Evropi, a na petom u svijetu. Francuska nema drugih obojenih metala (bakar, cink, olovo).

Između dva svjetska rata razvila je metalurgiju, a naročito proizvodnju automobila, aviona, lokomotiva i ratnu industriju.
Težište turizma nije samo Pariz, nego i neki ostali krajevi Francuske, posebno Rivijere i Alpe pa turistička industrija predstavlja najveću stavku nacionalnog dohotka.