STANOVNIŠTVO


 

U Francuskoj živi 58 978 172 stanovnika (1999.god). Osnovnu populaciju Francuske čine Francuzi (94%). Oni su narod romanskog porijekla i jezika čiju osnovu čine keltski etnički elementi.
Posmatrano kroz duži vremenski preiod za francusko stanovništvo je karakterističan nizak prirodni priraštaj.

Dok je stanovništvo cijele Evrope od 1650-1950 postalo peterostruko brojnije, u Francuskoj se jedva udvostručilo (od 20 miliona na 42). Još 1800. Francuska je po broju stanovnika bila prva država u Evropi. Prirodni priraštaj francuskog stanovništva, međutim, naglo je porastao poslije drugog svjetskog rata (7-8%), dok je prije rata posve stagnirao, a bilo je i perioda kada je prosječno više ljudi umiralo nego što se rađalo. Privredni razvoj Francuske i proteba za radnom snagom doveli su do znatnog useljavanja iz evropskih zemalja i iz francuskih prekomorskih kolonija. Iz Evrope je najviše doseljenih Talijana, Španaca i Poljaka.

Francusko se stanovništvo odlikuje etničkom jedinstvenošću. Samo na periferiji Francuske ima nešto manjih etničkih grupa koje su sačuvale svoj posebni jezik; tako Bretonci u Zapadnoj Francuskoj, Flamanci uz belgijsku granicu, dio Alzašna na Rajni, stanovnici ostrva Korzike, Baski u Pirinejima. Etničke grupe: Francuzi 93%, Arabljani 3%, Njemci 2%, Bretonci 1%, Kataloni 1%. Religije: romanski katolici 76%, muslimani 6.3%, protestanti 2.9% i ostali 14.5%. Prosječna gustina naseljenosti je 107 st/km2. Najgušća je naseljenost u industrijskim područima gdje je i do 300 st/km2. Nasuprot tome drugi su krajevi dosta rijetko naseljeni. U gradovima živi više od polovine cjelokupnog stanovništva.

Za Francusku je karakterističan broj malih gradova, razmještenih ravnomjerno po čitavoj državi. U Francuskoj vladaju kapitalistički proizvodni odnosi, koji su podjednako snažno izraženi u industriji, poljoprivredi i trgovini. Od 19,2 miliona privredno aktivnog stanovništva, koliko ih ima ukupno u Francuskoj, radničkoj klasi pripada 8,5 miliona ili 45%. U taj broj uračunati su industrijski i poljoprivredni radnici; ovih drugih je znatan broj, jer je u poljoprivredi dobro zastupljen kapitalistički veliki posjed. U kategoriji zemljoradnika (3,9 miliona aktivnog stanovništva ili 20%) najveći dio pripada klasi sitnih i srednjih seljaka; klasa bogatih seljaka, brojčano je znatno manja, ali igra ipak veliku ulogu u toj privrednoj grani, jer se u njezinim rukama nalazi najbolja zemlja. U Francuskoj je mnogo sitnih trgovaca (1,5 miliona aktivnog stanovništva) i zanatlija (0,75 miliona aktivnog stanovništva).

Kategorija službenika (1,1 milion aktivnog stanovništva i pripadnika slobodnih profesija 0,5 miliona aktivnog stanovništva) takođe je brojan. Oni svi zajedno čine onu klasu sitne i srednje buržoazije, koja već odavno daje karakteristiku francuskog društva. Dužina života muškarca je 73 godine, a žene 81 godina. Godine starosti 0-14 20%, 15-59 61%, 60 i više 19%.