SRBIJA

 

Geografija

Istorija

Kultura

Turizam

 

Politika

Simboli

Demografija

Galerija

Kviz

Republika Srbija je kontinentalna država koja se nalazi u jugoistočnoj Evropi (na Balkanskom poluostrvu) i u srednjoj Evropi (Panonskoj niziji). Srbija se na severu graniči sa Mađarskom, na istoku sa Rumunijom i Bugarskom, na jugu sa Republikom Makedonijom i Albanijom, a na zapadu sa Crnom Gorom, Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom.

Glavni grad je Beograd. Sa blizu 2 miliona stanovnika on je administrativno, ekonomsko i kulturno središte Srbije.

 

 

  "Znanje.org" ne odgovaraza sadrzaj pojedinacnih stranica.