Portugal

 

Istorija

Geografija

Klima

Hidrografija

Stanovnistvo

Podjela

Galerija

Kviz

Republika Portugal ili Portugalija (portugalski: Portugal (Rep˙blica Portuguesa)) je republika na zapadu i jugozapadu Pirinejskog poluostrva u jugozapadnoj Evropi, i najzapadnija je zemlja kontinentalne Evrope. Portugal graniči sa Őpanijom na severu i istoku, a na zapadu i jugu izlazi na Atlantski okean. Osim toga, u sastav Portugala ulaze dva arhipelaga u Atlantiku, Azori (Ašores) i Madeira (Madeira).

 

 

  "Znanje.org" ne odgovaraza sadrzaj pojedinacnih stranica.