ARHITEKTURA

Prvi arhitektonski stil Francuske bila je romanika. Najvažniji sačuvani spomenici ovog stila su u okolini Tuluza. Doba gotičke arhitekture se nekada nazivalo Francuska arhitektura, zbog velike raširenosti ovog stila u francuskim regijama, naročito na severu. Ti se nalaze poznate srednjevekovne crkvene i svetovne građevine: Bazilika Sen Deni, Katedrala u Remsu, Katedrala u Šartru i Papska palata u Avinjonu. Umetnici i arhitekte iz Italije i Španije su kasnije bili zaslužni za izgradnju raskošnih kraljevskih dvoraca u dolini Loare Šambor i Šenanso. Arhitekta Žil Arden Mansar je autor svetski čuvenog dvorca u Versaju i barokne palate Invalida u Parizu.

Posle Francuske revolucije dominantni stil je postao neoklasicizam. U ovom stilu je podignuta Trijumfalna kapija u Parizu. Ajfelova kula u Parizu je najpoznatiji svetski spomenik industrijskog doba.

Povratak na pocetak