Pitanje br.1:

Koji je glavni grad Grcke:

a)Atina

b)Solun

c)Rim