1.Ko su bili prvi stanovnici Jamajke?

a)Arvaksi

b)Arapi

c)Srbi