Stanovništvo

 

 

Bob Marli
jedan od najpoznatijih Jamajčana

Ukupan broj stanovnika na Jamajci iznosi 2.680.029, od toga žena 1.341.026 a muškaraca 1.339.003. Najveći procenat stanovnika 65% je od 15 do 65 godina, zatim od 0-14 godina 30%, a onih preko 65 godina ima oko 5%. Prosečan životni vek je 75 godina, za muškarce 73 godine, za žene 77 godina. Što se etničke strukture tiče, Afrikanaca ima oko 90%, a ostatak čine Evropljani i Kinezi. Po religijama protestanti su najbrojniji sa 61.3%, za njima slede baptisti i anglikanci. Procenat pismenog stanovništva iznosi 85%.

HOME