BARCELONA
         
         
 

 

Koliko je kilometara Barcelona udaljena od Pirineja?

 

1.100

2.150

3.120

 

 

 

 
ISTORIJA
 
GALERIJA
 

O GRADU