DJELA  ANTONIA GAUDIJA
         
         
ZIVOT   Kasa Visens (1878—1880)

Palata Guelj (1885—1889)

Terezijanski koledž (1888—1890)

Kasa Kalvet (1899—1904)

Kasa Batljo (1905—1907)

Kasa Mila (Pedrera) (1905—1907)

Park Guelj (1900—1914)

Sagrada Familija (1884—1926)

Mnogi njegovi radovi se nalaze u centru Barselone. Osam ih je UNESKO proglasio za svetsku baštinu.

   
KVIZ      
GALERIJA      
POCETNA