KVIZ

 

 

 

  1. Na kojoj rijeci se nalazi Prag

 

  1. Dunav,
  2. Vltava,
  3. Sava?