MOSKVA

 

Moskva je glavni i najveći grad Rusije.Nalazi se na rijeci Moskvi i obuhvata površinu od 1097.12km2.Broj stanovnika brzo raste i prema popisu iz 2002.ima ih 10.3miliona.Po poslednjem popisu iz 2004.u moskvi je živjelo 11.273.400 stanovnika.Samim tim Moskva je najnaseljeniji grad u Evropi,dok urbano stanovništvo grada čini 1/10 ruske populacije.

Položaj Moskve

Nalazi se u centru evropskog dijela, na obalama reke Moskve, velikoj Ruskoj niziji, prosečno na oko 120 m nadmorske visine. Oblast Moskve izložena je hladnim arktičkim i sibirskim klimatskim uticajima. Srednja januarska temperatura je –11º C, minimum -42º C. U julu temperatura iznosi oko 19º C, maksimum 37º C.

Moskva je u centru istoimene, najgušćenaseljene i privredno najrazvijenije oblasti. Oko Moskve razmešteni su mnogi industrijski gradovi, a neki od njih čine urbanističku celinu sa Moskvom kao njena predgrađa.

Arhitektura

Dugo vremena gradom su dominirale Pravoslavne crkve,Izgled Moskve se mnogo promijenio za vrijeme Sovjetskog Saveza,naročiti za vrijeme Staljina.Tad je doslo do modernizacije grada gdje su izgrađeni široki bulevari i drugi putevi ali i uništena brojna bitna arhitektonska zdanja.Kula Šukarev,mnoga imanja i prodavnice kao i različite građevine vezane za religiju.Međutim.mnoge su u 20.vijeku obnovljene.

Jedan od glavnih arhitekata je Vladimir Šukuv,koji je projektovao nekoliko građevina u Moskvi.Po njemu je nazvana i Kula Šukuv,koja se koristila kao toranj za prenos radio signala ,građena između 1919.i 1922.

Staljin je takođe naredio izgradnju kompleksa zgrada Sedam Sestara,objekata koji podsjećaju dijelom na katedrale.Svih sedam građevina se vide sa većine uzvišenja u gradu i one su najviše zgrade u Moskvi.Kako je sovjetska politika zahtijevala da svaki građanin bude stambeno zbrinut.počela je izgradnja velikih stambenih blokova.Građevine sovjetskog doba su masivne i obični ukrašene motivima socijalističkog realizma.

Postoje pokušaji da se restauriraju najbolje sačuvani primjeri arhitekture ranijih vremena.Renovirani objekti se lako uočavaju zbog svijetlih boja i karakterističnih fasada.Mnoge kuće pisaca,kompozitora i umjetnika pretvoreni su u muzeje.

Znamenitosti

Najstarije jezgro i centar grada je Kremlj, ispod kojeg je Lenjinov mauzolej na Crvenom trgu. Kremlj je centralni deo starih ruskih utvrđenih gradova iz feudalnog doba opasan zidovima sa kulama. U Kremlju su se nalazili knežev dvor, saborna crkva i kuće plemstva. Posle Drugog svetskog rata izgrađene su mnogobrojne prostrane stambene četvrti, široki bulevari sa alejama, trgovima i parkovima.Grad je političko-upravno podeljen na 17 rejona. Sedište je najviših državnih organa i naučnih ustanova (kojih u Moskvi ima 535), sanitetskih ustanova, instituta, labaratorija, biblioteka (oko 4.000), muzeja, pozorišta, umetničkih galerija.Moskva ima nekoliko univerziteta(među kojima su MGIMO,...), sa univerzitetskim gradom izgrađenim na Lenjinskim brežuljcima, a najstariji univerzitet je Lomonosov osnovan 1755. godine. Moskva je grad sa mnogobrojnim umetničkim i arhitektonskim spomenicima.U blizini Moskve nalazi se atomski centar Rusije i institut za nuklearna istraživanja. U okolini grada izgrađena je i prva atomska električna centrala. U zoni od oko 10 km od Moskve je šumski zeleni pojas u kojem su podignuti mnogi stadioni i sportski centri.

    

 

      

                                                                         NAZAD