BROJEVI I ČINjENICE O NjEMAČKOJ

Savezna Republika Njemačka

Država: Demokratska Parlamentarna Savezna Država od 1949

Glavni grad: Berlin, 3.4 miliona stanovnika

Zastava: tri horizontalne linije (crna, crvena, žuta)

Grb: orao

Državna himna: "Das Lied der Deutschen" ("Pjesma njemaca")

Dan Republike: 3. oktobar, Dan ujedinjenja

Službeni jezik: njemački

Valuta: Euro (€) (EUR)

Geografija

Položaj: Srednja Evropa

Oblast koju obuhvata: prostire se između Sjevernog mora i Baltika na sjeveru, te Alpskog planinskog masiva na jugu, dok sa istoka i zapada nema većih prirodnih granica

Površina: 357 021km²

Granice: 3757km

Obala: 2389km

Države s kojima graniči: Francuska, Svajcarska, Austrija, Češka Republika, Poljska, Danska, Holandija, Belgija, Luksemburg

Najviši vrh: Zugspitze 2963m

Najduže rijeke: Rajna 865km, Elba 700km, Dunav 647km

Najveći gradovi: Berlin (3.4 mil), Hamburg (1.7 mil), Minhen (1.2 mil), Keln 1.0 mil), Frankfurt (655 000)

Klima: kontinentalna

Stanovništvo

Broj stanovnika: Njemačka ima 82.5 miliona stanovnika (od toga 42.2 mil žena)

Broj rođenih: prosječno 1.4 dijete po ženi

Starosna struktura: 14% ispod 15 godina, 19% preko 65 godina

Religija: skoro 53 miliona ljudi pripadaju hrišćanskoj vjeri (26 mil. Katolika, 26 mil. Protestanata, 900 000 Pravoslavaca), 3.3 miliona su Muslimani, 230 000 su Budisti, 100 000 Judisti, a 90 000 Hindusi

Politički sistem

Zakonodavstvo: dva sistema, Ustav iz 1949. god

Predsjednik: prof. dr. Horst Köhler od 2004

Kancelar: dr. Angela Merkel od 2005

 

NAZAD