KVIZ
       
         
       
       

KAKVA JE DRZAVA FRANCUSKA?

DEMOKRATSKA

FEUDALNA

NACISTICKA