Himna Republike Srbije je ujedno i stara himna nekadašnje Kraljevine Srbije „Bože pravde", uz neznatno izmenjen tekst.

Grb Republike Srbije je stari grb Kraljevine Srbije iz doba dinastije Obrenović iz 1882. godine i čini ga dvoglavi beli orao sa štitom na grudima na kome su krst i četiri ocila, a iznad glava orla se nalazi kruna loze Nemanjića.

Republika Srbija ima narodnu zastavu koja je trobojka sa vodoravno položenim bojama: crvenom, plavom i belom. Pored narodne, postoji i Državna zastava koja je u osnovi ista kao i narodna s tim što na trećini dužine gledano sa leva na desno na plavom polju stoji i mali grb Republike Srbije

home