Da li je moguće da sumnjate da bi Aristotel promenio svoje mišljenje, ispravio svoje knjige i prihvatio najrazumnije doktrine, kad bi video nova otkrića na nebu, sam odbacujući one koji su tako maloumni da mogu da budu navedeni da i dalje nastavljaju da ponizno zastupaju sve ono što je on ikada rekao? ... Sledbenici Aristotela su ti koji su ga krunisali autoritetom, nije (Aristotel) on to sam prigrabio za sebe... Neću da kažem da čovek ne treba da sluša ono što kaže Aristotel; zbilja, aplaudiram čitanju i brižljivom izučavanju njegovog dela, a prigovaram samo onima koji mu se kao roblje predaju, slepo se priključujući svemu što on kaže i prihvatajući to kao nepovrediv dekret ne tražeći bilo koje druge razloge. (Galileo Galilej, Dijalog koji se odnosi na dva glavna sistema sveta - Ptolomejev i Kopernikov (1632). (Prevod iz Marvin Peri, Intelektualna istorija Evrope, str. 104.)

 

 

"Ipak se okreće!" (Eppur si muove)

 

 

Povratak na pocetnu stranu!