Hronološki:

 

10. jula 1856.

Unutrašnjost rodne kućeRođen u Smiljanu kod Gospića

 

 

 

 

 

1862.

Krenuo u prvi razred osnovne škole

1862. - 1863.

Obitelj Milutina Tesle seli u Gospić. Tesla nastavlja osnovnu školu i tri razreda niže realne gimanzije

1870. - 1873.

Nastavak školovanja u Velikoj realnoj gimnaziji u Rakovcu kod Karlovca, presudan utjecaj profesora Martina Sekulića koji predaje matematiku i fiziku

1873. - 1874.

Devet mjeseci boluje od kolere. Otac pristaje da Nikola studira tehniku

1874. - 1875.

Jednogodišnji oporavak u Tomingaju kod Gračaca

1875. - 1878.

Studij na Visokoj tehničkoj školi u Grazu; uči i čita dvadeset sati dnevno; izvanredne ocjene; profesoru Poeschlu ukazuje na nesavršenost Grammeovog stroja bez komutatora i četkica

 1878.

Odlazak u Maribor, nezaposlen

 1879.

Kao nezaposlen upućen u Gospić

1879.

Neko vrijeme predaje kao student na realnoj gimnaziji u Gospiću

 1880.

Nastavlja studij u Pragu, ali samo kao slušač (nije se mogao upisati na sveučilište jer nije učio grčki jezik)

1881.

Zapošljava se u Budimpešti u Centralnom telegrafskom uredu

1882.

U šetnji s prijateljem otkriva princip okretnoga magnetskog polja

 1882.

Odlazi u Pariz i radi za tamošnje Edisonovo poduzeće

1883.

U Strassbourgu uređuje automatske regulatore rasvjete i izrađuje prvi motor bez komutatora

10. jula 1883.

Demonstrira rad prvog motora izmjenične struje bez komutatora

1884.

Vraća se u Pariz. Traži pomoć za izradu motora, ali je ne dobiva

 1884.

S preporukom Edisonova direktora u Parizu, Charlesa Batchellora odlazi u New York gdje se zapošljava u kompaniji "Machine Works"

1885

Napušta Edisona i osniva vlastitu kompaniju za proizvodnju lučnica (svjetiljke s elektrodama koje proizvode jako svjetlo uspostavljanjem električnog luka)

 1885.

Prijavljuje svoj prvi patent o poboljšanju lučnica, niz patenata o lučnici i regulaciji istosmjernog generatora i komutatoru

1885.

Patent za regulator za dinamo-električne strojeve

1886.

Za vrijeme ekonomske krize propada mu kompanija; radi na njujorškoj kanalizaciji

 1886.

Patenti za dinamo-električni stroj i za termomagnetski motor

1887.

Uz pomoć A. K. Browna, "Western Union Telegraph Co." daje sredstva i osniva "Tesla Electric Co."; izgradnja laboratorija u New Yorku, radovi na motorima i generatorima

 1887.

Patent za piromagnetski-električni generator

 1887.

Prijavljuje svoj prvi patent motora izmjenične struje i za prijenos električne energije

 1888.

U Američkom udruženju elektroinženjera predaje o novom sistemu motora i transformatora izmjenične struje; George Westinghouse otkupljuje njegove patente

1889.

Postaje državljanin SAD-a

 1889.

Patent za metodu pogona elektromagnetskih motora, za metodu dobijanja istosmjerne iz izmjeničnih struja i patent za armaturu za električne strojeve

1889/1890.

Posjećuje domovinu

 1890.

U Američkom udruženju elektroinženjera predaje o "Pokusima sa strujama vrlo visoke frekvencije i njihovoj primjeni u metodama umjetne rasvjete", patenti srednjefrekventnih generatora i luminiscentnih izvora svjetla

 1890. -  1892.

Izuzetno plodan period.

Prijavljuje patent za generator izmjeničnih struja, za metodu i aparat za električnu konverziju i razdiobu, za električni mjerač, za sistem električne rasvjete, za električnu žarulju, za električni kondenzator, za električni vodič, za žarno električno svjetlo i za električni željeznički sistem.

1891. izumio zavojnicu, kasnije nazvanu Teslina zavojnica, koja je i danas u širokoj upotrebi - u televizorima, radiju i ostalim električnim uređajima

 1892.

Predavanja u Londonu i Parizu

 

 

 

 

 

 

 

 

 1892.

Drugi put u domovini, u Gospiću sahranjuje majku

 1893.

Patenti za svitak za elektromagnete, za proizvodnju električnih struja, za električni generator i stapni stroj

1894.

Dopisni član Srpske kraljevske akademije u Beogradu

 1895.

Izgorio njegov laboratorij u New Yorku, direktor Morganove banke E. D. Adams daje sredstva za novi laboratorij

 1895.

Početak rada prvog agregata elektrane na Nijagari

1896.

Pokusi sa X-zrakama.

Istraživanja na "rentgenskim zrakama" počela su onog dana kada je Tesla fotografirao Marka Twaina ispod Geisslerove cijevi. Nije dobio fotografiju Twaina, nego izvrstan prikaz vijka za podešavanje leće na fotografskom aparatu. Bila je to prva ikad napravljena snimka rentgenskim zrakama.

Pupin, Tesla, Edison i Röntgen su se istovremeno bavili istraživanjem X-zraka. Röntgen je prvi objavio svoje otkriće X-zraka u prosincu 1895. Čim je objavio otkriće, Tesla mu je poslao slike sjenki koje je dobio u svojem laboratoriju. Röntgen je odgovorio: "Slike su vrlo zanimljive. Kad biste samo bili tako ljubazni i otkrili mi način na koji ste do njih došli!"
Teslina istraživanja prekinuta su kada mu je izgorio laboratorij

 1896.

Patenti za aparat za proizvodnju električnih struja visoke frekvencije i potencijala, za aparat za proizvodnju ozona, za metodu regulacije aparata za proizvodnju struje visokih frekvencija

1896.

Dovršetak elektrane na Nijagari i prvog 35-kilometarskog dalekovoda za Buffalo

 1896.

Počasni član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu

 1897.

Patent za električno paljenje benzinskih motora, za električni transformator, za strujni prekidač

 1898.

Prijavljuje patent daljinskog upravljanja brodovima i vozilima

1899.

Pokusi s radiostanicom od 200 kW u Coloradu; signali do New Yorka

1900.

 Patent za sredstva za povećanje intenziteta električnih oscilacija

 1900.

Patent za metodu za izolaciju električnih vodiča

 1900.

Patent za metodu signaliziranja, patent za sistem signaliziranja

1901.

Izgradnja stanice za Svjetsku telegrafiju u Wardenclyffeu na Long Islandu; rad obustavljen 1906. radi nedostatka sredstava

1915.

Stanica rasprodana da bi se vratili dugovi

 1901.

Patent za aparat za iskorištenje energije zračenja, za metodu iskorištenja energije zračenja

1909. - 1916.

Patent za tekućinsku propulziju, za turbine bez lopatica, za pokazivač brzine, za ventilski vod, za gromobran, za mjerila protoka tekućine, za mjerač brzine broda, za mjerač frekvencije

1913.

Umire George Westinghouse

 

Westinghouse

 

 

 

 

 

 1917.

Prima Edisonovu medalju koja mu je dodijeljena 1916.

1915.

"New York Times" objavljuje da bi Nobelovu nagradu trebali podijeliti Edison i Tesla. Međutim od toga nije bilo ništa, do danas ostaje nejasno zašto. Pričalo se da je Tesla odbio dijeliti nagradu s Edisonom. Nagradu je dobio Marconi

 1926.

Počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu

 1926.

Počasni doktor Tehničkog fakulteta u Beogradu

1931.

 

EdisonUmire Thomas Alva Edison; iste godine Tesla se pojavljuje na naslovnici "Timea", a čestitke za 75. rođendan šalje mu, među ostalima, i Albert Einstein

 

 

 

 

 

1937.

 

MarconiUmire Guglielmo Marconi, navodni izumitelj radija

 

 

 

 

 1937.

Pravi član Akademije prirodnih nauka u Beogradu

1941.

Poruka sovjetskim akademicima protiv nacizma i fašizma

 1942.

Poruka "Mojoj braći u Americi"

1942.

Poruke Srpskom antifašističkom kongresu i Sveslavenskom kongresu u Americi te Sveslavenskom kongresu u Moskvi

 1943.

Umire u apartmanu broj 3327 na 33 katu hotela "New Yorker". Teslini su posmrtni ostaci kremirani

1944.

Osnovana partizanska divizija po imenu Nikola Tesla

1956.

UrnaUrna prenesena u beogradski Muzej Nikole Tesle

 

 

 

 

 

1960.

Znak za magnetsku indukciju dobio ime po Tesli - T = Wb/m2

1975.

Ušao u američku Kuću slavnih izumitelja

1976.

Američki Institut elektroinženjerstva svojoj godišnjoj nagradi daje Teslino ime

1978.

Margaret Cheney objavila dosad najbolje napisanu njegovu biografiju "Tesla-čovjek izvan vremena" (Man Out of Time)

1981.

Postavljen spomenik Tesli u Gospiću, rad Frane Kršinića, srušen deset godina kasnije

1983.

Američka pošta izdaje marku s Teslinim likom

1984.

U Sacramentu formiran hard-rock band "Tesla"

1997.

U posebnom izdanju magazina Life uvršten na 57. mjesto popisa 100 najutjecajnijih ljudi u posljednjih 1000 godina

2005.

Izabran među 100 najzaslužnijih Amerikanaca u okviru javnog glasanja u organizaciji američke televizije Discovery.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazad na home page