1.Od koje godine je Spanija parlementarna monarhija?

a)1986.

b)1987.

c)1989.

d)1990.