KVIZ
 

1.Kako danas Amrikanci nazivaju Indijance?