MERKUR

Merkur je najbliža planeta Suncu i udaljena je od njega oko 58.000.000 km (od Sunca do Merkura nam treba tri minuta i dvadesetak sekundi ako idemo brzinom svetlosti). Na svojoj eliptičnoj orbiti, koja je nagnuta 7° u odnosu na ravan ekliptike, približava se Suncu na 45,9, a najviše udaljava do 69,7 miliona kilometara. Pri prosečnoj brzini od oko 48 km/s, Merkurova godina traje skoro tačno 88 naših dana. On je najmanja planeta Sunčevog sistema. Manji je čak i od Jupiterovog meseca Ganimeda i Saturnovog Titana. Merkur je toliko blizu Suncu da njegova temperatura danju iznosi oko 427 C, dok posle zalaska Sunca postaje leden (temperatura pada i do -173°C) zbog potpunog odsustva atmosfere.

Merkur praktično nema atmosferu jer je njegova gravitacija suviše slaba da zadrži čestice vazduha. Postoje vrlo retke čestice gasova, ali takva 'atmosfera' je 1.000 milijardi puta ređa od atmosfere koju ima naša planeta. To je jedan od razloga što je površina Merkura izrovana silnim kraterima. Sama površina, sa velikim brojem kratera, vrlo je slična Mesecu.
Posmatranje Merkura sa Zemlje je otežano upravo zbog njegove blizine Suncu. Može se posmatrati neposredno pre ili posle zalaska Sunca. U toku jednog veka može se oko 13 puta posmatrati Merkurov prelaz preko Sunca. To je pojava kada se Merkur nađe tačno između Sunca i Zemlje.

Za svoju veličinu Merkur je vrlo gusta planeta, tj. građen je od čvrstog i teškog materijala i ima veliku masu naspram svoje zapremine. Razlog ovoga leži u velikom gvozdenom jezgru Merkura Osamdeset procenata ukupne mase Merkura odlazi na njegovo jezgro (oko 1.800 km) a plašt i kora su sastavljeni od silikonskih stena (oko 600 km). Merkur nema nijedan prirodni satelit.

Merkur ima vrlo sporu rotaciju oko svoje ose. Merkurov dan, koji traje 59 naših dana a njegova godina 88 naših dana. To je odnos 2 prema 3, odnosno planeta se obrne tri puta oko svoje ose dok napravi tačno dva kruga oko Sunca. Znači Merkur za svoje dve godine ima samo tri dana. Ovakav skup orbitalnih elemenata uzrokuje veoma čudan Merkurov dan. Naime Sunce najpre polako izlazi na istoku postepeno napreduje ka zapadu a zatim počinje da usporava sve dok se potpuno ne zaustavi i krene u suprotnom smeru. Kasnije ponovo počinje polako da se kreće ka zapadu, da bi konačno zašlo iza horizonta.

Zanimljivost:
Zbog slabije gravitacije nego na Zemlji na Merkuru je sve lakše. Ako imaš 35 kilograma ovde na Zemlji, na Merkuru bi bi bili teški samo 13,2 kilograma.

Osnovni podaci o Merkuru
Prosečna daljina od Sunca 57,93 miliona km
Prečnik 4 879 km
Period rotacije 58,65 zemaljskih dana
Orbitalna brzina 47,89 km/s
Površinska temperatura od -180°C do + 430°C
Masa (Zemlja=1) 0,06
Prosečna gustina (voda=1) 5,43
Površinska gravitcija (Zemlja=1) 0,38
Ubrzanje na površini planete pri slobodnom padu 3,7 m/s
Kritična brzina 4,3 km
Broj satelita 0