O državi

Slovenija

            Republika Slovenija je primorska i podalpska država na jugu Srednje Evrope, koja se na zapadu graniči sa Italijom, na sjeveru sa Austrijom, na sjeveroistoku sa Mađarskom, na istoku i jugu s Hrvatskom, a na jugozapadu, u Piranskom zalivu, ima izlaz na Jadransko more.
       U različitim periodima istorije Slovenije, država je bila dio Rimskog carstva, Karantanije (samo moderni dio sjeverne Slovenije), Svetog rimskog carstva, Austrougarske, Države Slovenaca, Hrvata i Srba, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1923. preimenovan u Kraljevina Jugoslavija) između dva svjetska rata, i SFR Jugoslavije od 1945. do sticanja nezavisnosti 1991. godine. 
  Slovenija je članica Ujedinjenih nacija, Evropske Unije i NATO saveza.

Istorija
 

Slovenački preci današnjih Slovenaca vjerovatno su se doselili na područje Slovenije u VI vijeku. U VII vijeku je nastala Karantanija, prva država Slovenaca i jedna od prvih slovenskih država.
745. godine Karantanija gubi nezavisnost i pada pod vlast Bavarske, koja opet postaje dio franačke države. Stanovništvo se pokrštava.
Oko 1000. godine napisani su Brižinski spomenici, prvi pisani dokument na slovenačkom jeziku. U XIV vijeku veći dio današnje Slovenije pada pod vlast Habzburgovaca, koji kasnije postaju Austro-Ugarska. Slovenija se tada dijeli na tri pokrajine: Kranjsku, Korušku i Štajersku.
         1848. godine brojne narode zahvata narodni preporod, pa i Slovenci imaju politički program koji traži ujedinjenu Sloveniju.
Kad se 1918. godine raspala Austro-Ugarska, a Italija zauzela pokrajine Primorsku i Istru, kao i dijelove Dalmacije, osnovana je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, koja se 1929. preimenovala u Kraljevinu Jugoslaviju.
Kraljevina Jugoslavija se raspala u Drugom svjetskom ratu, a Slovenija je potom postala dio socijalističke Jugoslavije, službeno proglašene 29. novembra 1943. godine. Današnja Slovenija je na temelju plebiscita proglasila nezavisnost od SFRJ 25. juna 1991. Slovenija se priključila NATO-u 29. marta 2004. godine, a Evropskoj Uniji 1. maja 2004. godine.

Politika

            Slovenački predsjednik se bira svake pete godine. Izvršnu vlast ima predsjednik Vlade i njegov kabinet ministara.
Parlament ima dva doma: Državni zbor i Državni svet. Državni zbor ima 90 članova, koji se dijelom biraju direktno, a dijelom neposredno. Državni svet ima 40 članova, koji zastupaju važne društvene, ekonomske, strukovne i regionalne grupe i pojedince. Parlamentarni izbori održavaju se svake četiri godine.

Demografija

            Glavna etnička grupa u Sloveniji su Slovenci (83%). Narodi iz bivše Jugoslavije (Srbi, Hrvati, Bošnjaci i Muslimani po nacionalnosti) čine 6,3% a Mađari, Italijani i Romi 0,6% stanovništva. Prema popisu stanovništva iz 2002. Slovenija je imala 1.964.036 stanovnika. Etnička opredeljenost 8,9% stanovništva je ili neopredeljena ili nepoznata.
 Sa 99 stanovnika po kvadratnom kilometru, Slovenija se nisko rangira u poređenju sa ostalim evropskim državama po gustini stanovništva. Notranjsko-kraška regija ima najmanju gustinu stanovništva, dok Osrednjeslovenska regija ima najveću. Prosečeno 51% stanovništva živi u urbanizovanim, a 49% u ruralnim sredinama.

Kultura

            Slovenačka dva najveća pisca su pjesnik France Prešeren (1800. - 1849.) i pisac Ivan Cankar (1876 - 1918). Najpoznatiji slovenački slikari su Ivana Kobilica i impresionista Rihard Jakopič. Najznačniji arhitekta je Jože Plečnik koji je radio u Beču i Pragu.
Slovenija je dom mnogih muzičara i kompozitora, uključujući renesansnog kompozitora Jakoba Gala (1550 - 1591), koji je umnogome uticao na centralno evropsku klasičnu muziku. U dvadesetom veku, Bojan Adamič.
 Popularni savremeni muzičari su Slavko Avsenik, Vlado Kreslin, Zoran Predin, Pero Lovšin, DJ Umek, Magnifico i drugi.
Slovenačka kinematografija ima tradiciju dugu više od jednog vijeka. Karol Grosman, Janko Ravnik, Ferdo Delak, France Štiglič, Jože Gale, Beštjan Hladnik i Karpo Godina su jedni od poznatijih filmskih umjetnika. Savremeni filmski režiseri Janez Burger, Jan Cvitkovič, Damjan Kozole, Janez Lapajne i Maja Veis su značajniji primjer tzv. „renesanse slovenačke kinematografije“.Među poznatijim Slovencima se ubrajaju i hemičar i dobitnik nobelove nagrade za književnost Friderik Pregl, fizičar Jožef Stefan, filozof Slavoj Žižek, književnik Franc Miklošić, fizičar Anton Marko Plenčič i matematičar Jurij Vega.

Geografija

Četiri glavna evropska geografska regiona se nalaze u Sloveniji: Alpi, Dinaridi, Panonska nizija i Sredozemlje. Najviša tačka Slovenije je Triglav (2.864 m); prosečna nadmorska visina države iznad nivoa mora je 557 metara. Oko jedne polovine države 11,691 km²) je prekriveno šumom; ovo čini Sloveniju trećom najpošumljenijom državom u Evropi, odmah iza Finske i Švedske. Pašnjaci pokrivaju 5.593 kvadratnih kilometara države, a livade i bašče 2.471 km². Takođe, postoji još 363 km² voćnjaka i 216 km² vinograda.
Klima Slovenije je mediteranska na obali, alpska na planinama, kontinentalna sa blagim ljetima i hladnim zimama na visoravnima i dolinama na istoku.

povratak na naslovnu