Istorija

 

 

Venecija je grad sa bogatom istorijom, koja seže do perioda Rimskog carstva i invazije Langobarda. Stanovništvo koje je živjelo na obali biva prisiljeno da bježi na ostrva i za taj period se i veže nastanak naselja na vodi. Stanovništvo na ostrvima bavilo se proizvodnjom soli, a s vremenom su se razvili razni zanati, te je trgovina počela cvjetati i preko mora se širiti i u udaljene krajeve.

 

 

Ostrvo i cijelo područje bilo je i pod stalnim napadima slovenskih gusara, kojima je Venecija odolijevala, a kasnije, da bi ih spriječila, prešla i u osvajanja Dalmacije. Do 16. vijeka Venecija je bila veoma moćna, ali tada njena snaga počinje da nestaje. Trgovina slabi, jer se, kao i plovidba, nakon otkrića Amerike okreće okeanima. Turska je u to vrijeme i dalje kako vojna tako i trgovinska prijetnja sa istoka. Važni detalji iz istorije jesu kraj 18. vijeka, kada Venecija pada u Napoleonove ruke, a on je kasnije ustupa Austrijancima.
Ipak, slavna Venecijanska republika trajala je oko hiljadu godina. Danas Venecijom dominiraju ostaci slavnih vremena. Svaka građevina vrijedan je trag prošlosti iz najsvjetlijih dana.
 

I dok se u prošlosti u Veneciju dolazilo isključivo brodovima, danas je prilaz moguć i mostom koji povezuje italijansko kopno sa ostrvom. S druge strane do ostrva voze turistički brodići, kojima vožnja traje nešto više od pola sata i košta šest eura.

 

                                                                                                                                                                      Naslovna strana>>