O gradu

 

 

Venecija (it. Venezia), grad, pristanište i čuveno turističko mesto u severoistočnoj Italiji, na Jadranskom moru, preko 400.000 stanovnika. Izgrađena je na 118 malih ostrva u rukavcu na ušću reke Brente u Venecijanski zaliv. S kopnom je povezan železničkom prugom i auto-putem preko velikog "lagunskog mosta". Na ostrvu Lido nalazi se aerodrom.
Venecija ima preko 170 kanala po kojima se saobraća gondolama, čamcima, malim parabrodima i motornim brodovima. Najveći je Veliki kanal na kome je čuveni "Rialto most", a oko 380 manjih i većih mostova služi za prelaz preko kanala.

 


 

 

Venecija ima mnogo poznatih građevinskih i umetničkih spomenika: Duždeva palata, čuvena Svetog Marka Crkva u Veneciji i devedeset drugih crkava, bogati muzeji, umetničke galerije, čuvena akademija umetnosti (Accademia di Belle Arti), opservatorija i druge naučne i kulturne ustanove. U njoj se održava i poznati filmski festival. Proizvodnja se bazira na izrada predmeta od stakla, (prepoznatljivo staklo sa ostrva Murano), čipaka, srebra, zlata, kože. U predgrađima Venecije se nalazi industrijska zona, a u blizini su mnogobrojne plaže, od kojih je najpoznatija Lido. Bila je glavni grad Mletačke republike. Grad Venecija i njeni kanali proglašeni su za Svetsku baštinu.

 

                                                                                                                                                                       Naslovna strana>>