Trg Sv. Marka

 

Mjesto na koje ćete prvo naići, a u blizini kojeg se zaustavljaju svi turistički brodići koji dolaze s kopna jeste Trg svetog Marka, na kojem se nalaze istoimena crkva i Duždeva palata. Na Trgu ćete se naći u gomili turista i jatima golubova. Ako se želite družiti sa ovim životinjama, najbolji način da ih primamite na ruku ili glavu jeste da kupite kesice kukuruznog zrnevlja, koje se prodaje na licu mjesta. Na Trgu je i nekoliko mjesta gdje se može popiti izvrsna kafa, koja jednako izvrsno košta, čak i do osam eura.
 

Nakon zabave s golubovima, možete se uputiti u obilazak crkve sv. Marka ili Duždeve palate. Crkva, koja je najvažniji spomenik ovog grada, podignuta je u 9. vijeku, ali se, kako je rasla slava Venecijanske republike, stalno dograđivala, da bi i sama pratila razvoj države. Najzanimljiviji detalji u unutrašnjosti jesu ogromni mozaici, koji ukupno pokrivaju oko 4.000 kvadratnih metara unutrašnjosti crkve. Pred crkvom su ogromni redovi zainteresovanih turista, pa se na ulazak može čekati više od sat vremena.
 

Do crkve se nalazi Duždeva palata, sjedište vladara Venecijanske republike. U šetnji odajama ove građevine može se vidjeti dio bogatstva koji su uživali vladari, oslikani zidovi i stropovi sa pozlaćenim detaljima, te raskošni namještaj. Iz Duždeve palate izlazi se na takozvani Most uzdaha, koji spaja palatu sa novim zatvorom.
 

Nakon što su bivali osuđeni, zatvorenici su preko ovog potpuno zatvorenog mosta sa malim prozorima prelazili u vječni mrak zatvora. Kroz male proreze posljednji put su mogli vidjeti Veneciju, a tada im je jedino preostajalo da duboko uzdahnu zbog napuštanja ovog prelijepog grada. Tako je most i dobio ime. Druga priča govori da će zaljubljeni koji gondolom prođu ispod ovog mosta zauvijek ostati zajedno. U zatvoru se mogu vidjeti ćelije u kojima su boravili osuđenici, kao i sobe za mučenje. Iz ovog zatvora je, prema pričama iz 19. vijeka, bježao i veliki ljubavnik Kazanova.

 

                                                                                                                      Naslovna strana>>