1. Raspućinovo ime glasi:

a) Vladimir Putin

b) Grigorije Jefimovič

c) Dimitrij Fjodorović