IV Kad je bila bitka kod Granika?
 

1. 336.godine p.n.e.

 

2. 334.godine p.n.e.

 

3. 323.godine p.n.e.