" Dječak koji se igra vladara"

 

            “Još dok je bio dječak njegova trezvenost pokazivala se u tome što je pored sve svoje naglosti i

              neobuzdane strasti u drugim stvarima,umeo da u telesnim uživanjima bude otporan i da im se

              predaje sa velikom umerenošću,a njegovo častoljublje i pored njegove mladosti pokazivalo je izvesnu

              dostojanstvenost i velikodostojnost.Voleo je slavu, ali ne od svačeg i svaku kao Filip.”


           Govorio je:’’Drugovi,sve će mi otac unaperd uzeti a za mene neće ostati ni jedno veliko i slavno delo da

           ga s vama izvršim’’Nije želeo da od oca dobije ni blaga,ni raskoši ni uživanja nego kraljevstvo koje se mu donositi

           borbe i ratove i dijela puna slave i časti.


          Aleksandar se rodio 21.jul 356. godine u Filipovom braku sa epirskom princezom Olimpijadom. Od majke je naslijedio jogunastu ćud,čežnju za nepoznatim i vjeru u herojsku slavu koju mu je sudbina dosudila,a od oca čeličnu volju i energiju,hrabrost i slavoljublje,vojnički dar i izuzetno praktičan duh. Kada mu je bilo četrnaest godina,otac mu je za učitelja pozvao Aristotela.On je u njemu probudio ljubav prema pjesništvu i Aleksandar se kasnije na svojim pohodima nije nikad rastajao od Homerovih epova. Zahvaljujući Aristotelu, Aleksandar se veoma zainteresovao za prirodne nauke,pa su stoga njegovi osvajački ratovi bili i naučne ekspedicije koje su obogatile geografiju,botaniku i etnografiju mnogim novim činjenicama
           Od svoje šesnaeste godine Aleksandar je učestvovao u državnim poslovima. Tada je,kada mu je bila povjerena uprava u Makedoniji, zauzeo jedan deo Trakije i tu osnovao grad sa svojim imenom- Aleksandropolis. Kod Heroneje je vodio levo krilo makedonske vojske. Nakon Filipove smrti 336.godine stupio je na makedonski presto.
           U to vrijeme opet je ojačala antimakedonska stranka. Demosten je u Atini govorio o ’’decaku koji se igra vladara’’ i pozivao Grke da zbace makedonsku vlast. Ali,Aleksandar je bio dorastao situaciji. Iste godine kada je došao na vlast,sazvao je kongres na Istmu u Korintu, gdje su ga svi Grci osim Spartanaca izabrali za vrhovnog zapovednika vojske protiv Persijanaca. Grčka i Makedonija nalazile su se čvrsto u njegovim rukama.
           Aleksandar je uspeo da uguši pobunu koju su podigli severni susedi Makedonije: Geti,Tribali,Iliri, podčinio ih svojoj vlasti i izbio na Ister (Dunav). Septembra 335. godine izbio je ustanak u Grčkoj i on je morao da se vrati. Centar ustanka bila je Teba. Ustanku je doprineo vatreni Demosten,persijsko zlato i vijest da je Aleksandar poginuo na Dunavu. Tebanci nisu pristali da sklope primirje sa Aleksandrom. Grad je do temelja razoren,a stanovnici prodati u robstvo. Jedino su bili pošteđeni hramovi i kuća pesnika Pindara. Posle pada Tebe Atina se priklonila Aleksandru. Helenski svijet bio je spreman za pohod protiv Pesije. Ovaj rat Aleksandar je započeo u svojstvu hegemona Helenskog saveza po odluči koja je doneta 337.godine na Istmu, a obnovljena 336.godine.
   

 

 povratak na vrh

 početna strana