1. Kada su Havaji postali 50.savezna drzava SAD-a?

a.)1949

b.)1959

c.)1969