Biografija

 

1452 .

1460.

 • djetinjstvo u Vinciju
 • odlazi u Firencu, postaje šegrt u radionici kod Verrocchija (1469)
1470. 1480.
 • slika "San Gerolamo" i "Poklonuće magova" (1481)
 • napušta Firencu i odlazi u Milano, u službu kod Ludovika Sforze (1482-3)
 • slika "Djevica u spilji" (1483-6)
 • počinje istraživati ljudsko letenje (1486)
 • anatomski crteži u manuskriptima (1488-9)
1490.
 • dizajnira spravu za letenje (1492)
 • radi na velikoj equestrian statui Francesca Sforze (1493)
 • proučava otpornost raznih vrsta arkada (1494)
 • slika drugu sliku "Djevica u spilji" (1494)
 • slika "Posljednja večera" (1495)
 • susreće matematičara Luku Paciolija, sa kojim proučava Euklida (1496)
 • slika "Madonna i dijete sa svetom Anom" (1499)
 • napušta Milano (1499) da bi se vratio u Firencu, ostaje u Mantui i Veneciji (1500)
1500.
 • Cesare Borgia zapošljava Leonarda kao vojnog inženjera (1502)
 • dizajnira ratne mašine i crta topografske mape (1502-3)
 • crta studije za "Bitku kod Anghiarija" (1503-6)
 • slika "Mona Lisa" (1504?)
 • proučava let ptica, dizajnira spravu za letenje, i pokušava riješiti kvadraturu kruga (1505)
 • proučava fluidne elemente: vodu, zrak i vatru (1506-8)
 • vraća se u Milano (1508)
 • slika "Sveta Ana" (1509)
1510.
 • poduzima detaljna anatomska istraživanja (1510)
 • odlazi u Rim tražeći patronažu novog Pape Leo X (1513)
 • konstruira mehaničkog lava za krunidbu Franje I, kralja Francuske (1515)
 • slika "Samoportret" (1515)
 • odlazi na dvor Franje I, Amboise (1516)
 • dizajnira palaču u Romorantinu (1517)
 • umire u Amboise, 2. maja 1519.
 

                                                                                                       početna strana