Kviz se sastoji od 10 pitanja koji su u vezi sa ovim prelijepim gradom. Provjerite svoje znanje! Srećno!

PITANJA